ناباروری زنان

علل ناباروری در زنان کدام است؟

ناباروری در زنان به معنای باردار نشدن پس از یک سال رابطۀ جنسی بدون استفاده از روش‌های پیشگیری است.