خوابیدن روی شکم در بارداری

آیا خوابیدن روی شکم در دوران بارداری بی خطر است؟

سوالی بسیاری از خانم هایی که به تازگی باردار شده اند این است که آیا خوابیدن روی شکم در دوران بارداری بی خطر است؟ اگر تا قبل از بارداری عادت داشتید که روی شکم بخوابید، ممکن است در دوران بارداری در آن وضعیت احساس راحتی نکنید. همچنین با رشد شکم و جنین، خوابیدن به دلیل …

آیا خوابیدن روی شکم در دوران بارداری بی خطر است؟ ادامه مطلب »