همسر خودخواه

9 نشانه همسر خودخواه و 8 راهکار برخود با آن

همسر خودخواه همه می دانیم که هیچ کس و هیچ رابطه ای کامل نیست. برای شکوفایی زندگی مشترک، طرفین باید به طور ایده آل تا نیمه راه را رفته و در مرکز به یکدیگر برسند. اما در بیشتر موارد ، یکی از طرفین راه طولانی تر از دیگری را طی میکند و از این اقدام …

9 نشانه همسر خودخواه و 8 راهکار برخود با آن ادامه مطلب »