والدین سختگیر

15 نشانه والدین سختگیر ؛ به همراه نقاط منفی و مثبت تربیتی

والدین سختگیر ؛ علائم و تاثیرات مثبت و منفی آیا شما برای هر موضوعی در خصوص فرزندانتان تصمیم گیری میکنید و آنها نمی توانند هیچکدام قوانین شما را زیر سوال ببرند؟ آیا شما همیشه باید بدانید که آنها چه کاری انجام میدهند و فرزندان شما باید پاسخگو باشند؟ آیا در صورتی که انتظارات شما را …

15 نشانه والدین سختگیر ؛ به همراه نقاط منفی و مثبت تربیتی ادامه مطلب »