بی توجهی همسر

بی توجهی و کم محلی همسر را چه باید کرد؟

آیا مدتی است که گرفتار بی توجهی همسر خود شده اید؟ آیا همسرتان مدتی است که به شما کم محلی میکند؟ آیا او هرگز به شما زنگ نمی زند تا از وضعیتتان مطلع شود؟ آیا با وجود اینکه ظاهرا زن و شوهر هستید هیچ چیز را با شما در میان نمیگذارد و در ظاهر نگرانتان …

بی توجهی و کم محلی همسر را چه باید کرد؟ ادامه مطلب »