گریه نوزاد

اقسام مختلف گریه نوزاد و معانی آنها

نوزادان هنگام گرسنگی، درد و یا هنگامی که نیاز به توجه دارند گریه می کنند. گریه برای نوزاد تا زمانی که  او توانایی صحبت کردن نداشته باشد تنها روش برقراری ارتباط محسوب میشود. در نگاه اول همه اقسام گریه های نوزادان یکسان به نظر میرسند و این امر موجب سردرگمی والدین جدید و بی تجربه …

اقسام مختلف گریه نوزاد و معانی آنها ادامه مطلب »