فرزندان

شخصیت شناسی ترتیب تولد فرزندان

روانشناسان معتقدند راز تفاوت های شخصیتی بین فرزندان یک پدر و مادر، در ترتیب تولد آنها نهفته است. چرا که هر جایگاه تولد اعم از اول، وسط یا آخر بودن، چالش های منحصر به فرد خود را داراست و همچنین والدین به صورت ناخودآگاه فرزند پروری متفاوتی را نسبت به هر فرزند با توجه به …

شخصیت شناسی ترتیب تولد فرزندان ادامه مطلب »