تاثیر بازی بر رشد

تاثیر بازی بر رشد کودکان

شکی نیست که بازی کردن، یکی از اصلی ترین ارکان تاثیر گذار بر رشد و پیشرفت در کودکان است. بازی کردن، به کودکان در توسعه برقراری ارتباطات، تعاملات اجتماعی و همچنین توسعه زبان کمک بزرگی می کند. همچنین این موضوع نه تنها به توسعه این مهارت ها کمک می کند، بلکه کودکان را قادر می …

تاثیر بازی بر رشد کودکان ادامه مطلب »